Lamacentrum is a small eco-centre inside the Hády quarry with a herd of llamas alpacas, which help to bring people to the real nature. We have about 500 visitors per week and newly installed project presentation perfectly fits our focus on the nature protection in surroundings of limestone quarries.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamacentrum je malé ekocventrum v lomu Hády s malým stádem lam alpak, které nám pomáhá přitáhnout lidi do skutěčné přírody. Máme přibližně 500 návštěvníků týdně a nově instalovaná prezentace projektu se dobře hodí k našemu zaměření – ochraně přírody v okolí vápencových lomů.