In our home town we have local newspapers named Echo. So we inform our fellow citizens about the project.

___
V našem městě máme místní noviny, které se jmenují Echo, skrz tyto noviny informujeme naše spoluobčany o našem projektu.