The queen brood develops only sixteen days – five days shorter than workers and eight days shorter than drones. First borning virgin queen bee kills all immatured queen pupas and remains in the hive about next few days. Then she will fly out on a sunny day to a special drone congregation place where she will mate with drones. After mating, she will return to the hive and starts to lay eggs. The whole cycle lasts about 25 days.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matečník se vyvíjí jen 16 dnů – to je o pět dnů méně než dělnice a osm dnů méně než trubec. První narozená matka zabije ostatní nevylíhlé matky v matečnících a setrvává ještě několik dnů v úlu. Pak se za slunného dne vydá na speciální místo, které je shromaždištěm trubců z širého okolí. Po páření se vrací do úlu a začíná klást vajíčka. Celý cyklus trvá okolo 25 dnů.