Black locust is an important source of food for pollinators during flowering. After apple trees and maples finish flowering, weeds on arable fields formerly started to flower. But it is not currently the case. Pollinators have only a few sources till lime starts to flower. And black locust can offer an extensive source of nectar during this poor period. But warning! Black locust doesn‘t belong to nature. It can be planted in cities, where it cannot escape and harm the environment. The larger population of black locust, the worst conditions for pollinators during the remaining vegetation season.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trnovník akát je pro hmyz v době květu významným zdrojem potravy. Po odkvětu jabloní a javorů kvetly v minulosti hojně polní plevele. Ty však dnes na polích nenajdeme, a tak opylovačům nastává období hladu. Akát však včelám zajistí dostatek nektaru. Ale pozor! Akát do přírody nepatří. Své místo má ve městech, kde nemůže samovolně uniknout a přírodě škodit. Čím je ho více, tím hůře se hmyzu daří po zbytek roku, když nekvete.