Sunny day and the too high temperature inside the hive? No problem. Some bees start to work as ideal conditioning system and force the cold air into the hive entrance. See the video carefully. The intensity and direction of wing movements must be slightly different from this used during the flight.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slunečný den a příliš vysoká teplota v úlu? Žádný problém. Některé včely začnou pracovat jako ideální klimatizační systém a vhánějí studený vzduch do česna úlu. Sledujte pozorně video. Intenzita a směr pohybů křídel musí být trochu jiný než ten, který používají včely při letu.