Wild solitary bees started to nest at all three monitored localities in the early spring. Then we registered at least three weeks period without any important increase of occupied nesting combs. And now the second wave is probably comming – new nests appeared everywhere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divoké samotářské včely začaly budovat svá hnízda na všech třech sledovaných lokalitách v průběhu časného jara. Později jsme však zaregistrovali nejméně třítýdenní periodu bez významnějších přírůstků počtu obsazených komůrek. A nyní pravděpodobně přichází druhá vlna – nová hnízda se objevila na všech lokalitách.