Limes are one of the most important plants for beekeepers. In some regions, they represent the second (sometimes last) possibility to collect a large amount of nectar for honey bees. And it is not only the nectar from flowers but also honeydew collected by bees on lime leaves, which contains a lot of sugar. Our scales recorded significant increase of the hive weights during these days.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zatímco lípa velkolistá kvete začátkem června, lípa srdčitá až o dva týdny později. Lípy jsou jedny ze včelařsky nejdůležitějších rostlin. V některých regionech představují druhou (a někdy i poslední) významnou snůšku. A není to jen nektar z květů, ale také medovice sbíraná včelami na lipových listech, co obsahuje hodně cukru. Naše váhy zaznamenaly všude v posledních dnech významný přírůstek hmotnosti.