We may estimate that the populations of solitary bees in Lažánky are two times worse than at the edge of the mining area, which was every time a symbol of the entire landscape and nature destruction. It is surprising fact! The rural landscape is not currently species-richer than quarries or landfills, and we can expect that the situation will be quickly much worse! It is a well-known sad fact that in Central Europe quarries are often the last remnants of nature and biodiversity hotspots in a totally exhausted uniform landscape.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z našich dat můžeme odhadovat, že populace samotářských včel v okolí venkovské obce Lažánky jsou asi v dvakrát horším stavu než podobné populace v území s povrchovou těžbou nerostných surovin, která byla vždy symbolem totální destrukce krajiny. Co to znamená? Venkovská krajina již není druhově pestřejší než kamenolomy nebo skládky a jejich okolí. A můžeme předpokládat, že situace bude ještě mnohem horší! Je dobře známou smutnou skutečností že ve střední Evropě jsou lomy často posledními zbytky přírody a centry biodiverzity in totálně vyčerpané uniformní krajině.