Earwigs are not too pleasant insects, and many people are afraid of them. They are mostly nocturnal and often hide in small, moist crevices during the day. Earwigs are mostly scavengers - they are one of the most important workers in your garden. However, we would like to see better the solitary bees in our straws.
-----------------------------------------------------------------------
Škvoři nejsou zrovna sympatický hmyz a řada lidí se jich štítí. Jsou ale jedněmi z nejužitečnějších pomocníků na zahradě. Patří tedy k vítaným hostům běžných hmyzích domečků. My bychom však přece jen v připravených slámkách raději viděli samotářské včely.