In general, we have found that the rural village landscape we have monitored this spring for the presence and activity of solitary bees is about two times poorer than the active quarry. While quarries were considered as localities with the almost complete destruction of nature, the current landscape is so destroyed that now it is the quarry, which works as a centre of local biodiversity.

----------
Celkově se dá říci, že běžná vesnice obklopená poli, kterou jsme sledovali toto jaro z hlediska výskytu a aktivity volně žijících samotářských včel, je asi dvakrát chudší než aktivní lom. Zatímco lomy byly v minulosti považovány za místa s téměř zničenou přírodou, současná krajina je již tak poškozená, že nyní fungují lomy naopak jako centra místní biodiverzity.