Beekeepers usually mark queens by picking them up, holding them and mark their thorax. They use five different colours – white, yellow, red, green and blue – for marking them according to the year of their borning. It is easy to find the new queen when the nucleus is still small. Sometimes it happens that the old hive changes the queen during the full season and then it is better to wait with marking when the number of workers will be less than now (about 50.000).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Včelaři obvykle značí matky tak, že je chytí, přidrží a označí barvou jejich hruď. Používají pět barev – bílou, žlutou, červenou, zelenou a modrou – podle roku, ve kterém se vylíhly. Je docela snadné najít matku v době, kdy oddelek je ještě malý. Někdy se ale stane, že dospělé včelstvo vymění matku v plné sezóně. To je pak lepší počkat se značením, až nebude dělnic a trubců v úle tolik než nyní (asi 50 000).