Last week was a little bit hectic. Bee colonies at all localities started to be hungry and angry because of the drought and almost total absence of nectar. We had to finish this season, extract last honey and start to feed them artificially.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minulý týden byl trochu hektický. Včelstva na všech lokalitách začala být hladová a rozzlobená z důvodu sucha a téměř totální absence nektaru. Museli jsme tuto sezónu ukončit, zbylý med vytočit a včelstva uměle zakrmit.