The principle of the honey cow is to produce honey without any equipment – just by pressing of the honeycombs across a sieve. Initial wooden frames were necessary due to the transport of the nucleus from the original hive. Later we expect that bees will build honeycombs themselves without any artificial help.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principem medné krávy je produkce medu bez jakéhokoli zbytečného nářadí – jednoduše pouze vymačkáním plástů přes síto. Původní dřevěné rámky byly nezdytné pro přenos oddělku z původního úlu. Později předpokládáme, že si včely postaví plásty samy bez jakékoli umělé pomoci.