Montana is a US country of prairies, mountains and… Yellowstone. However, the beekeeping here uses very similar hives, practice and rules as we are using in Europe. In fact, the phenology of plants was a little bit different. Small-leaved lime (planted in the city as an ornamental tree) flowers here about one month later – like in mountains of central Europe.
---------------------------------------
Montana je americký stát prérií, hor a… Yellowstonu. Přesto používají zdejší včlaři velmi podobné úly, vybavení i postupy, včelaření tak, jak je známe z Evropy. Jen fenologie rostlin je tu trochu jiná než u nás. Lípa srdčitá (pěstovaná zde jako okrasný strom) zde kvete asi o měsíc později než u nás – podobně jako v horách střední Evropy.