Each hive seems to look as before. However, the upper super is empty. The pot installed inside is sufficiently large and filled by many drought tree branches to protect bees from drowning. It takes several litres of sugar syrup, which works as an artificial feeding for hungry bees in summer and as the best storage of food for the winter time.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý včelí úl se zdá být jako před tím. Ale pozor, nejhořejší nástavek je tentokrát již prázdný. Nádoba instalovaná uvnitř je dostatečně velká a vyplněná mnoha suchými větvičkami, které chrání včely před utonutím. Obsahuje také několik litrů cukrového sirupu, který funguje jako náhradní krmivo pro hladové včely v létě a jako výborná zásoba potravy na zimu.