The beekeeper gets a nucleus of the best quality, but other benefit swarmed bees do not bring. Swarming would endanger our measurement significantly. Therefore we tried to protect all hives from that. For example, one of the anti-swarming steps were these ventilating holes in upper supers. And we were successful! No swarm appeared in any from nine our overwintered bee colonies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rojením sice včelař získá kvalitní zárodek nového včelstva, ale jiný užitek z něj již příliš není. Rojení by zásadně ohrozilo naše měření, proto jsme zavedli velmi přísná protirojová opatření. Například tyto větrací mřížky v horních nástavcích. A povedlo se! Ani jedno z devíti přezimovaným včelstev se letos nevyrojilo.