Sugar concentration in the solution varies from what the beekeeper wants to support. If the primary task would be a colony growth, its ratio with the water should be 1:1. However, we want to support more storage potential for the winter in this time, and the sugar syrup must be denser – 3:2 ratio is the best.
-----------------------------------
Koncentrace cukru v roztoku kolísá v závislosti na tom, čeho chce včelař dosáhnout. Jestliže je hlavním cílem krmení plodu a posílení růstu včelstva, poměr cukru a vody by měl být asi 1:1. Našim cílem v této době je však především posílení ukládání zásob na zimu, a proto musí být cukrový roztok hustší – nejlépe v poměru 3:2.