Current situation of honeybees is not optimal. However, due to their commercial use, they were able to survive artificially in high densities due to many beekeepers and their care. In case, they would not be domesticated, they would probably stay just before their extinction. Will be their domestication enough for their future survival?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Současná situace včel není ideální. Přesto jsou dnes schopny díky jejich komerčnímu využití stále přežívat ve velkých hustotách díky mnoha včelařům a jejich péči. V případě, že by nebyly dříve domestikovány, stály by asi právě téměř před vyhynutím. Bude však jejich domestikace dostatečná pro jejich budoucí přežití?