Raw data collected from all scales had to be adjusted. All changes due to hive manipulations were removed. After this operation, we got a nice time series, where the ‚landscape is speaking‘. A period of strong spring dearth well known among beekeepers appeared at all localities.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surová data ze všech vah musela být upravena, protože zde byly zaznamenány mimo jiné všechny manipulace s úlem. A najednou máme čistý záznam, kde je vše vidět. Například perioda mezi včelaři známho jarního nedostatku, která se velmi pěkně objevila na všech lokalitách.