They are eusocial insects living in small colonies. However, the amount of collected nectar is low, consumed only for muscle activity of adults. Five different species live in the Czech Republic. They are rather common, their colonies can be found at plant stems, on logs, in buildings etc. They look similarly as wasps, but they are much less aggressive.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jsou sociálním hmyzem žijícím v malých koloniích. Přesto je množství spotřebovaného nektaru jen malé. Dospělí vosíci jej spotřebují jen na práci svalů při letu. V ČR žije 5 druhů. Kolonie zakládají na rostlinách, starém dřevě, v budovách atd. Vypadají podobně jako vosy, ale jsou mnohem méně agresivní.