The honey is a relatively safe product even in the landscape, where pesticides are frequently used in agriculture. Bees are able to filter the honey so efficiently that all tested pesticides remained below the level of their determination in all our samples. The honey from all three monitored localities is safe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Med je relativně bezpečným produktem i v krajině, kde jsou pesticidy hojně využívány v zemědělství. Včely jsou schopny filtrovat med tak účinně, že všechny testované pesticidy zůstaly pod hladinou rozeznatelnosti ve všech našich vzorcích. Med ze všech tří monitorovaných lokalit je bezpečný.