Most of the metals remained below the detectable level. Those with the value higher than the minimum detectable level at least at one locality were considered to the table. We have found highest levels in the honey from the Mokrá quarry, probably due to higher dust pollution in dry weather over the year.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Většna kovů zůstala pod hladinou detekce. Ty, které měly hodnotu vyšší než byla nejnižší detekovatelná the alespoň na jedné z lokalit, jsme zahrnuli do tabulky. Nejvyšší hodnoty těchto kovů jsme zaznamenali v medu v Mokré, pravděpodobně díky vyšší prašnosti aktivního lomu za suchého počasí po celý rok...