Beekeepers dislike this species, because its larvae may quckly destroy many honeycombs stored for their next use. Even through honeycomb moth is considered as a parasite, its relation to wild honey bees is more symbiotic. It can destroy this part of the bee nest, which is overused by the brood and its next use could be a health danger for the bee colony.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včelaři tento druh nemají rádi, protože jeho larvy dokáží v krátké době zlikvidovat prázdné včelí plásty uskladněé pro další sezónu. Přestože je zavíječ voskový považován za parazita, jeho vztah k divokým včelám je spíše symbiotický. Převážně napadá tu část hnízda, která je nadužívaná včelím plodem, a proto by její další využívání mohlo vést ke zdravotním rizikům pro celou včelí kolonii.