European hornet does not represent an existential problem for the bee colony, because it hunts out of the hive and its food includes any insect body (including bees). Also, it is a rare, endangered and protected species and bees may be one of the essential food for it alieving in wild nature.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sršeň obecná nepředstavuje pro včely existenční problém, protože loví mimo úl a její potrava zahrnuje jakýkoli hmyz (včetně včel). Navíc se jedná o vzácný, ohrožený a chráněný druh a včely mohou být mnohde naprosto nezbytnou potravou pro její přežití ve volné přírodě.