The yearly production of bee was by one colony ranges usually from 1 to 4 kgs. Bee wax is produced by young bees and for one kilogram of wax, production bees must eat about four kgs of honey. Therefore, beekeepers help to create them combs by wax foundations applied to frames.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roční produkce vosku jedním úlem je asi 1-4 kg. Včelí vosk je produkován mladými včelami a na jeden kilogram vosku je třeba asi 4 kg medu. Proto včelaři pomáhají včelám tím, že do úlu vkládají tzv. mezistěnky - voskové (nebo plastové) předlohy, které včelám usnadní stavbu díla.