So strong infestation will be fatal for this colony during next 1 or 2 months, because it is not only the Varroa, who endangers bees. These parasites transfer also various viruses and weakens winter population of bees. The hive needs a strong care to be rescued. An application of formic acid may be the first aid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak silné napadení bude pro tuto kolonii v průběhu dalších 1-2 měsíců zcela fatální, protože to není jen kleštík, co ohrožuje její přežití. Tito parazité přenášejí také různé viry a oslabují zimní populaci včel. Úl potřebuje razantní péči, aby bylo včelstvo ještě zachráněno. Aplikace kyseliny mravenčí je v tomto případě obvykle jedním z účinných opatření.