Hard day. But very satisfactory. It was evident that due to a long beekeeping tradition in the Czech Republic many people are interested in bees, beekeeping and espetially… the honey. Thanks to our friends from different parts of the World we were able to offer for tasting a nice collection of honeys from different countries and various plants. And we also presented our scientific project in the Mokrá quarry.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skutečně náročný den. Ale velmi uspokojivý. Bylo zjevní, že díky dlouhé tradici včelaření v České republice se o včely, včelaření a především med zajímá opravdu mnoho lidí. Díky našim přátelům na různých místech světa jsme byli schopni prezentovat a poskytnout na ochutnání pěknou kolekci medů z různých států a rozmanitých rostlin. A mimo jiné jsme take ukázali náš vědecký project v lomu Mokrá.