Probably during the winter, we will at least partly know, which species of solitary bees nested in our traps. The larvae will be artificially cultivated and after hatching determined by the expert. It will be far after the end of the project. The information will not be even full, because we will be able to identify only those species, which planned to overwinter in our straws. Those, who used nests for a new generation hatched this year, are gone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravděpodobně v průběhu zimy bychom alespoň zčásti chtěli vědět, které druhy samotářských včel obsadily naše pasti. Larvy budou proto uměle kultivovány a po jejich vylíhnutí dospělci určeni expertem. To ale bude již dávno po konci našeho projektu. Ani tato informace nebude však kompletní, protože budeme schopni identifikovat jen ty jedince, kteří úspěšně přezimují. Jarní a časně letní druhy brčka již opustily.