Před umístěním zvířat na pastvu je nutné provedení veterinární prohlídky a ošetření zvířat. Vytipovali jsme zvířata, která převezeme do lomu tak, aby bylo spásání jednotlivých ploch srovnatelné. Návštěva byla přínosná a proběhla v přátelské atmosféře.