Náš projekt je otázkou komunity řady lidí z různých sektorů. Všichni zúčastnění projevují velké nadšení a snahu být užiteční pro dobrou věc. V uplynulých dnech jsme tak navštívili další z těchto lidí a sice chovatelku koz. Zvířata jsme pečlivě vybírali, aby byla zvyklá na venkovní prostředí a co nejlépe připravena na náročný pobyt v lomu. Nyní nás bude čekat umístění oplocenky a zahájení pastvy.