Druhá kontrola
V úterý 16. června jsme se opět jeli podívat do lomu. Kde se k nám přidala paní Botková a pan Tichý, takže nebyl kontrolován jenom pokus, ale také my.
Ze setkání jsme si odnesli spoustu podnětů a také pár rad na další práce v lomu, o kterých budu psát v dalších článcích.
A co se děje se samotným pokusem? Prakticky to, co se dalo očekávat. Na jedné ploše se kokrheli daří výborně, na jiných skoro není. Navíc se v pokusu vyskytují i různě staré rostliny, takže ještě přesně nevíme, kolik rostlin nakonec vykvete a jakou budeme sklízet úrodu. Naštěstí nás už brzy čeká další kontrola, takže se zase dozvíme něco víc.