Jak už, doufám, vyplynulo z dřívějších článku náš projekt se především zabývá invazivními a expanzivními rostlinami, se kterými tak souvisí i další části naší práce. Proto máme na začátek léta naplánované vytrhávání všeho možného.
Jednak, jak už bylo avizováno v úplně prvním článku, chceme vytrhat semenáčky akátu a topolu z volné plochy na prostřední etáži, čímž snad uvolníme místo jiným rostlinám a taky za rok uvidíme kolik semenačků vyklíčí za vegetační období.
A jelikož je náš pokus spojen hlavně se třtinou, tak samozřejmě budeme vytrhávat i ji. Musím se přiznat, že to není úplně z naší hlavy, ale poradil nám pan docent Tichý. Podstatou této práce bude změřit jak moc se třtina zvládne obnovit po vytrhnutí. Tyto plochy budou rozmístěny po lomu a výsledky by se měly dostavit už někdy v září. Fotky nám poskytla Ing. Kamila Botková.