Vlastně to největší štěstí pro nás je, že lom je bazickým ostrovem v jinak acidickém moři okolní půdy. Což sice zhoršuje šířením okolnímu rostlinstvu, ale pokud by to tak nebylo, nemuseli bychom pokusy vůbec zakládat, protože kokrhel by nám v lomu prostě nerostl. Bohudík to tak není, takže já teď můžu vesele rozebírat, jak nám kokrhel roste a plodí.
O trochu méně veselá je míra. Sytě žluté čtverce opravdu nemáme a pár kvetoucích rostlin je pro nás výhra i když semen jsme vyseli opravu hodně.
A proč tomu tak je? Jedním z důvodů, kterého jsme si v posledních letech nejspíš všichni všimli, je sucho. Na pokusu se to projevilo tak, že semena čekala na vhodné podmínky k vyklíčení. Některá nevyklíčila vůbec a jiná se zpožděním
Druhý důvod už je čistě statistický. S naším počtem opakování hraje velký vliv náhoda a různé jiné dílčí vlivy, takže naše výsledky jsou dobré i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Fotky nám poskytla Ing. Kamila Botková.