S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. se sídlem at Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3 – 5, 1420 Braine-l’Alleud, Belgium a HeidelbergCement AG Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Německo (dále jen: „HeidelbergCement”) přistupuje k ochraně vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně údajů.

Osobní údaje jsou údaje o osobních a podstatných okolnostech určitého nebo určitelného jednotlivce. Mezi ně patří informace jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Informace, které přímo nesouvisejí s vaší skutečnou totožnosti, např. oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránek, nepředstavují osobní údaje.

Na těchto stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v požadovaném rozsahu. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani předávány třetím osobám z jiných důvodů, než jsou popsány v těchto zásadách.

V níže uvedeném prohlášení je poskytnut přehled toho, jak tuto ochranu zaručujeme a jaký druh údajů je shromažďován k jakému účelu.

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách

Společnost HeidelbergCement automaticky shromažďuje a ukládá informace, které jí byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří

  • typ/verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • odkazující URL adresa (dříve navštívené stránky)
  • název hostitelského počítače, který ke stránkám přistupuje (IP adresa)
  • čas požadavku serveru

Společnost HeidelbergCement AG nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fotografie nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Společnost Google certifikovala dodržování amerického programu bezpečné úschovy osobních informací z EU ze své strany. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše.

Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování pouze společností Google ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem.

Využívání a zpřístupňování osobních údajů

Vámi zpřístupněné osobní údaje využíváme výhradně pro účely technické správy internetových stránek a plnění vašich přání a požadavků, tedy k odezvě na vaše dotazy. Kromě toho, informace, které jste nám poskytli při účasti v soutěži, budou zpracovány pro účely hodnocení a zveřejňování projektů.

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje; (i) pro účely provádění dohody; (ii) s výslovným písemným souhlasem; (iii) pokud jsme povinni učinit tak ze zákona nebo soudního řízení, (iv) třetím stranám, které poskytují služby společnosti HeidelbergCement, (v) na internetových stránkách třetích stran (včetně sociálních sítí, jako je Facebook a Linked In) nebo když jsme přesvědčeni, že zveřejnění je nutné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo protiprávní činnosti.

Navíc mohou být vaše osobní údaje  zveřejněny v případě zveřejnění výzkumu, který jste k nám odeslali. Můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje pro jiné subjekty společnosti HeidelbergCement Group pro účely zpracování, pro které jste své osobní údaje původně předložili. Některé z těchto subjektů se nachází v zemích, které  neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako země v rámci EHP. Jste srozuměni a souhlasíte s mezinárodním převodem vašich osobních údajů předložením nebo nahráním informací přes internetové stránky soutěže Quarry Life Award.

Cookies

Některé internetové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jejich účelem je zajistit vyšší uživatelskou přívětivost, efektivnost a bezpečnost při používání internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou evidovány v počítači a ukládány v prohlížeči. Většina souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Tyto soubory se po ukončení návštěvy stránek automaticky odstraní. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies na pevném disku, můžete odpovídajícím způsobem nastavit svůj prohlížeč.

Aktualizace soutěže Quarry Life Award

Pokud si přejete odebírat aktualizace, nabízené na internetových stránkách, bude nutné nám předložit vaší platnou e-mailovou adresu nebo souhlas majitele se zasíláním aktualizací. Souhlas s uložením vašich dat a e-mailové adresy a také jejich používáním pro účely zasílání aktualizací lze kdykoli odvolat, kontaktováním quarrylifeaward@heidelbergcement.com.

Zabezpečení

V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali adekvátní technická a organizační opatření na ochranu vašich dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem.

Vaše práva

Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vás a právo kdykoli získávat informace o údajích, které se vás týkají, jejich zdrojích a příjemcích a účelu, ke kterému jsou ukládány. Navíc, máte právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Tato práva mohou být provedena kontaktováním quarrylifeaward@heidelbergcement.com. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat přístup nebo opravu nebo použít jiný způsob podle platného zákona v případě nepřiměřených nebo obtěžujících žádostí.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte zaslat e-mail na quarrylifeaward@heidelbergcement.com.

© CBR Cementbedrijven N.V., Brusel a HeidelbergCement AG, Heidelberg. Všechna práva vyhrazena.